Bibliografie

Hildegard van Bingen bibliografie (selectie).

Zie voor een uitgebreide internationale Hildegardbibliografie de site: www.hildegard-society.org of de site:

Hildegard-Bibliographie | Zotero

2020 Hans Wilbrink (red.), Zicht op Hildegard.  Leven, visioenen, geneeskunst, muziek. Heeswijk 2020

2018 Hans Wilbrink, Leven en werk van Hildegard van Bingen. Heeswijk 2018

2017 Michela Pereira, Ildegarda di Bingen, Maestra di sapienza nel suo tempo e oggi. Verona 2017

2017 Jörg Ulrich, Die Canonizatio sanctae Hildegardis, 1233/1234. Halle an der Saale 2017

2017 Dorothea Flandera OSB/ Maura Zátonyi OSB  ‘Jeder, der Flügel im Glauben hat… Betrachtungen über Glaube, Hoffnung und Liebe bei der Kirchenlehrerin Hildegard von Bingen’, in:  Zum 90. Geburtstag  (…) für den Heiligen Vater em. Benedikt XVI. 16 April 2017. Weimar 2017

2016 Marie José Ortüzar Escudero, Die Sinne in den Schriften Hildegards von Bingen.  Monographien zur Geschichte des Mittelalters 62, Stuttgart 2016

2016 Jeroen Deploige (ed.) e.a. Hildegardis Bingensis Opera minora II ,  Corpus Christianorum, Continuatio Mediaeualis 226A, Turnhout 2016

2016 Hildegard von Bingen: Prophetisches Vermächtnis – Testamentum Propheticum, vertaald en ingeleid  (Duits) door Maura Zátonyi OSB , uitg. Abtei St. Hildegard, Eibingen 2016

2016 Rebecca Milena Fuchs, Zur Anschauung von ‘Leben’  bei Hildegard von Bingen. Berlin/Boston 2016

2015 Wilbrink, Hans, Ootmoed, leven en werk van Hildegard van Bingen, Heeswijk-Dinther 2013, Berne Media/Abdij van Berne. Tweede, licht herziene druk 2015.

2014 José Luis Narvaja SJ,  Hildegardis Bingensis Testamentum propheticum. Zwei Briefe aus dem Wiesbadener Riesenkodex, Münster 2014

2014 Hildegard von Bingen: Das Buch der Lebensverdienste – Liber vitae meritorum, vertaald en ingeleid door Maura Zátonyi, osb. Uitgave van de Abtei St. Hildegard, Rüdesheim/Eibingen.

2014 Michael Embach: Hildegard von Bingen (1098-1179). Leben Werk und Wirkung. Trier, Paulinus.

2013 Karin Feuerstein c.s. Gesund bleiben mit Hildegard von Bingen. Heilkraft mit der Weisheit der Natur, Readers Digest 2013, 320 p. met prachtige kleurenillustraties. ISBN 978-3-89915-894-6

2013 Wilbrink, Hans, ‘Ootmoed en uitkeer. Het begrip humilitas in het gedachtegoed van Hildegard van Bingen’, in: De Kovel, monastiek tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland. Hildegardspecial, 29 (2013).

2012 Zátonyi, Maura OSB, Vidi et intellexi. Die Schrifthermeneutik in der Visionstrilogie Hildegards von Bingen, Münster 2012

2012 Kock-Rademakers, drs. Mieke, Hildegard van Bingen, Scivias, pars IKen de Wegen, deel 1, (vertaling van het eerste deel van het boek Scivias) uitgave Belgische Hildegardvereniging

2011 Zátonyi, Maura OSB,  e.a. Geschaut im Lebendigen Licht. Die Miniaturen des ‘Liber Scivias’ der Hildegard von Bingen. Mit einer Kunsthistorischen Einführung von Liselotte Saurma-Jeltsch, Rüdesheim/Eibingen 2011

2010 Slijkhuis, Simon, ‘Vriend van God of veertje op zijn adem? Aelred van Rievaulx versus Hildegard van Bingen’. In: De Kovel, 13 (2010) 44-51

2009 Wilbrink, Hans, ‘De missie van Hildegard’, in: Herademing , tijdschrift voor spiritualiteit en mystiek 64 (2009), 42-46

2008 Zátonyi, Maura OSB, ‘Götteskrafte. Über die Tugenden bei Hildegard von Bingen’, in: Erbe und Auftrag  84 (2008) 246-262

2007 Bouwman, Kitty, ‘Hildegard van Bingen, de parel van de ziel.’ In: I. Brouwer e.a. (red.), De stilte van transcendentie, Wijsheid in beelden, verhalen en symbolen. Amsterdam 2007, 157-170.

2006 Wilbrink, Hans, Amplexio Dei – de Omarming Gods. Vergelijkend onderzoek van de mysticologische en sociologische profielen van Hildegard van Bingen en Hadewijch van Brabant (diss.). Shaker/Maastricht 2006

2006 Wilbrink, Hans, ‘Hildegard en Hadewijch. Mystiek van uitkeer en inkeer’. In: Madoc, tijdschrift over de Middeleeuwen, 20(2006)3, 160-169

2004 Wilbrink, Hans, Hildegard van Bingen. Haar positie tussen Cluny en Cîteaux. In: Madoc, tijdschrift over de Middeleeuwen, 18(2004)1, 22-31

2002 Wilbrink, Hans, ‘Hildegard van Bingens publicitaire strategie. Een voorbeeld van succesvolle imagebuilding in de twaalfde eeuw’. In:  Millennium, tijdschrift voor middeleeuwse studies, 16(2002)2, 114-134

2001 Bouwman, Kitty, ‘Hildegard van Bingen en haar visioenen.’ In: K. Bouwman en K. Bras, Werken met spiritualiteit, Baarn, 2001, 186-194.

2001 Ranff, V., Wege zu Wissen und Weisheit. Eine verborgene Philosophie bei Hildegard von Bingen (diss.), Bad Cannstatt 2001

2001 Atherton, M. (tr.), Hildegard of Bingen. Selected Writings, Penguin, London, 2001

2001 Maddocks, F., Hildegard of Bingen, The Woman of Her Age, z.p. 2001

2000 Bulhof, I., ‘Hildegard van Bingen en de wijsheidstraditie in de Middeleeuwen’, in; Elzinga, C. en Hogenhuis, C. (red.), Grond onder onze voeten. Duurzame welvaart, christelijke spiritualiteit en intimiteit met de natuur

2000 De Vita van Hildegard / inl. en vert.: Tony Lindijer. Hilversum 2000

1999 Mulder, E. (ed.), Toen verscheen mij een wonderbaarlijke cirkel. Bijdragen bij de negenhonderdste geboortedag van Hildegard van Bingen, Nijmegen 1999

1998 Schilling, R., Hildegard van Bingen. Bazuin van het levende licht. Vijf visioenen, Baarn 1998

1998 Hoving, J. (red.), Hildegard van Bingen. Spiegel van hemelse geheimenissen, Baarn 1998

1998 Burnett, C & Dronke, P. (ed.), Hildegard of Bingen. The Context of her Thought and Art, Londen 1998

1998 Deploige, J., In nomine femineo indocta. Kennisprofiel en ideologie van Hildegard van Bingen, Hilversum 1998

1998 Bouwman, Kitty, Hildegard van Bingen, Een veertje gedragen door de wind. In: Herademing 19 (1998), 17-28

1997 Forster, E. (ed.), Hildegard von Bingen. Prophetin durch die Zeiten. Zum 900. Geburtstag, Freiburg, Basel, Wenen 1997

1997 Boelaars, H. fr. OSB, De ariadnedraad van een monnik. Een halve eeuw meditatieve omgang met Hildegard van Bingen, Kampen 1997

1996 Betz, O., De inspirerende Hildegard van Bingen, München 1996

1994 Pernoud, R., Hildegard van Bingen. Het leven van een middeleeuwse mystica, Baarn 1996

1993 Kerner, C., Alle Schönheit des Himmels. Die Lebensgeschichte der Hildegard von Bingen, Weinheim/Basel 1993

1989 Flanagan, S., Hildegard of Bingen, A Visionary Life, London, 1989

1988  Bouwman, Kitty, ‘Gods eeuwige moederliefde, over de verhouding van Gods Moederliefde tot de Goddelijke Triniteit.’ In: J. Hoving (red.). Hildegard van Bingen, Spiegel van hemelse geheimen. Baarn 1988, 18-48).
1987 Newman, B., Sister of Wisdom. St. Hildegard’s Theology of the Feminine. California Press 1987

1986 Boelaars, H., Commentaar op de miniaturen in Scivias van Hildegard van Bingen, tweede uitgave, Doetinchem 1984

1982 Mulder, E., Hildegard, een genie in de Middeleeuwen, Amsterdam 1982

1956 Lampen, W., Hildegard van Bingen. Keuze uit de geschriften, Utrecht/Antwerpen 1956