Studie

Op deze pagina vindt u informatie over Hildegardstudie in heden en verleden.

Soms is antiquarisch nog beschikbaar een prachtige uitgave van Hildegards Scivias-miniaturen met de titel Hildegardis Scivias. Uitgegeven door Brepols in Turnhout in 1977 met Nederlandse tekst van Dom Petrus van Aalst. De moeite waard.

Zeer boeiend zijn de boeken van:

Tony Lindijer, De vita van Hildegard, Hilversum 2000

Hans Wilbrink, Amplexio Dei, de Omarming Gods, Maastricht/Aken 2006

Hans Wilbrink, Ootmoed. Leven en werk van Hildegard van Bingen. Heeswijk 2013, tweede druk 2015

Hans Wilbrink,  Leven en werk van Hildegard van Bingen. Heeswijk, derde herziene druk van Ootmoed. Heeswijk 2018

Hans Wilbrink (red.) Zicht op Hildegard.  Negen specialisten aan het woord. Heeswijk, 2020

Voor vollediger bibliografie rolt u het menu uit.