Muziek

Prachtige nieuwe CD

Dit is de cover van de hagelnieuwe CD met Hildegardmuziek! Er is al veel moois verschenen in de loop der jaren, maar deze cd spant de kroon in veel opzichten. De liederen van Hildegard uit de Dendermonde Codex worden werkelijk op sublieme wijze vertolkt door het Ensemble Psallentes. Het klinkt als één hemelse stem; zo mooi! Het is de bedoeling dat het hele liederen-oeuvre van Hildegard zo door Psallentes op cd wordt uitgebracht. Reikhalzend kijken we uit naar het vervolg! (HW)

De CD is o.a. via deze link te bestellen:

https://www.bol.com/nl/p/hours-of-hildegard-dendermonde-code/9200000074968508


Schola Hildegardis is een koor voor vrouwenstemmen o.l.v. Antje de Wit dat zich richt op de muziek van Hildegard van Bingen en haar tijd. Het koor zingt o.a. liederen uit de 77 ‘Symphoniae’. Er wordt met verschillende vormen van vroege meerstemmigheid geëxperimenteerd  en geïmproviseerd. Sinds kort is er ook een aantal instrumentalisten die zo nu en dan begeleiden om de middeleeuwse muzikale sfeer tot klinken te laten komen. Zie ook AGENDA op de homepage. Klik daarvoor op de naam Hildegard van Bingen bovenaan deze pagina.

Hier volgt de tekst van het lied O, quam mirabilis met vertaling.

Tekst bij de film, van Hildegard’s lied O quam mirabilis met vertaling:

O quam mirabilis est
prescientia divini pectoris
que prescivit omnem creaturam.
Nam cum Deus inspexit faciem hominis
quem formavit,
omnia opera sua in eadem forma
hominis integra aspexit.
O quam mirabilis est inspiratio
que hominem sic suscitavit.
O hoe wonderlijk is
de voorkennis van de goddelijke geest die elk schepsel tevoren geweten heeft.Want toen God het aangezicht van de mens aanschouwde die hij had geschapen, heeft hij de werken van die mens in die menselijke gestalte al allemaal gezien. O, hoe wonderbaarlijk is die inblazing waarmee hij de mens zo ten leven heeft gewekt.

Helemaal onderaan vindt u een link naar de YouTube-registratie van liederen gezongen door het Amerikaanse Ensemble Convocatrix.


Ensemble Cercamon – O Ierusalem (Sequentie, G-modus)

Klik hieronder op de muziekbalk.

O Ierusalem, aurea civitatis

ornata regis purpura:

O edificatio summe bonitatis,

que es lux numquam obscurata:

Tu enim es ornata

in aurora et in calore solis.

O beata puerricia

qui rutilas in aurora,

et o laudabilis adolescentia

que ardes in sole.

Nam tu, o nobilis Ruperte,

in his sicut gemma fulsisti,

unde non potes abscondi stultis hominibus

sicut nec mons valli celatur.

Fenestre tue, Ierusalem,

cum topazio et saphiro

specialiter sunt decorare.

————————————————————————————————————————

O ignis spiritus paracliti, O geestesvuur dat onze pleitbezorger is,
vita vite omnis creature, leven des levens van ieder schepsel,
sanctus es vivificando formas. Gij zijt heilig door het tot leven brengen der vormen.
Sanctus es unguendo Gij zijt heilig omdat u hen zalft
periculose fractos; die gevaarlijk gewond zijn,
sanctus es tergendo Gij zijt heilig omdat u
fetida vulnera. de stinkende wonden afwist.
O spiraculum sanctitatis, O adem der heiligheid,
o ignis caritatis, o vuur der liefde,
o dulcis gustus in pectoribus o zoete smaak in de borst,
et infusio cordium u doordrinkt de harten
in bono odore virtutum. met de goede geur der deugden.
O fons purissime, O zuiverste bron
in quo consideratur waarin geschouwd wordt
quod Deus alienos colligit hoe God de heidenen verzamelt
et perditos requirit. en de verlorenen poogt terug te vinden.
O lorica vite O pantser des levens,
et spes compaginis membrorum omnium o hoop aller leden op eenwording
et o cingulum honestatis en o gordel der eerbaarheid,
salva beatos. red de gezegenden.
Custodi eos Behoed hen
qui carcerati sunt ab inimico, die gekerkerd zijn door de vijand
et solve ligatos en maak de geboeiden los,
quos divina vis salvare vult. de heilige kracht wil hen redden.
O iter fortissimum O rotsvast pad,
quod penetravit omnia; dat in alles is doorgedrongen;
in altissimis et in terrenis in de hoogste plaatsen en in de vlakten
et in omnibus abyssis en in alle afgronden
tu omnes componis et colligis. vormt en verenigt Gij allen.
De te nubes fluunt, Uit U drijven de wolken,
ether volat, jagen de ijle luchten voort,
lapides humorem habent, druipen de stenen van vochtigheid,
aque rivulos educunt, voeden de wateren de beken
et terra viriditatem sudat. en dampt de aarde van groene vruchtbaarheid.
Tu etiam semper educis doctos Ja zelfs leidt u altijd de wijzen
per inspirationem Sapiente die verblijd zijn
letificos. door de inblazingen der wijsheid.
Unde laus tibi sit, Daarom zij u de lof
qui es sonus laudis, die zelf de klank des lofs zijt
et gaudium vite, en de vreugde des levens,
spes et honor fortissimus hoop en krachtige eer
dans premia lucis. die de beloning geeft van het licht.

Vertaling Ensemble Cercamon

______________________________________________________________________________________________