Home

Welkom op de Nederlandse Hildegard van Bingen website.

We vinden het heel leuk dat u belangstelling hebt voor onze website! Deze pagina is steeds te bereiken door boven te klikken op de naam Hildegard van Bingen.


NIEUWS en AANKONDIGINGEN 

– Deze website is sinds de oprichtingsdatum, 17 september 2010, meer dan 650.000 keer bezocht. Dank voor uw belangstelling en we lezen graag uw reacties ter verbetering van de site via het contactformulier.

Voor Hildegardproducten ga naar:

hildegardwinkel.nl

_____________________________________________________________________________________

Voor actuele en toekomstige activiteiten rond Hildegard gaat u hierboven naar de knop AGENDA. U kunt activiteiten aan mij melden via het contactformulier.

______________________________________________________________________________________

  • Groot nieuws!  Er is bij uitgeverij Halewijn een prachtige Nederlandse vertaling verschenen van de liederen van Hildegard van Bingen. De vertaler is classicus Patrick Lateur: Hildegard van Bingen, Symphonia, Gezangen.  Antwerpen 2022 (www.halewijn.info) ISBN 978-90-8528-659-2. De vertaler heeft gestreefd naar een goed leesbare vertaling van de Latijnse verzen/liederen van Hildegard en is daar op voortreffelijke wijze in geslaagd. Het beluisteren van de liederen van Hildegard wordt met de vertaling van Patrick Lateur een nog groter genoegen. Ga naar  http://www.halewijn.info/catalogus/symphonia_gezangen

______________________________________________________________________________________

Nu in de winkels te koop: ZICHT OP HILDEGARD, een nieuw boek over Hildegard geschreven door negen specialisten.

In dit boek wordt, behalve aan de theologie van Hildegard ook ruim aandacht besteed aan haar muziek en haar geneeskunde. Onder eindredactie van dr. Hans Wilbrink werkten mee: de musicologen dr. Hanna Rijken, dr. Rebecca Stewart en drs. Marsja Mudde. En verder de Scivias-vertaalster, filosofe en classica drs. Mieke Kock-Rademakers en theologe dr. Kitty Bouwman en neerlandica en kunstkenner drs. Felicia Dekkers. Een boeiend artikel ook van huisarts dr. Lutgart Gillis (B) over de geneeskunde van Hildegard. Het geheel wordt compleet gemaakt door een bijdrage van zuster Philippa Rath uit Rüdesheim  (D) over de hedendaagse grote belangstelling voor Hildegard van Bingen. Hans Wilbrink schreef de inleiding en het eerste artikel over het leven en het werk van Hildegard en over haar maatschappelijke invloed in heden en verleden.

Het boek kost in de winkel € 24,95 en is ook via deze website te verkrijgen (contact formulier; betaling na ontvangst). 

In dagblad Trouw getipt: “Dit boek schetst de vele aspecten van haar leven en laat zich lezen als een uitstekende kennismaking met de twaalfde-eeuwse mystica.”

In dagblad Trouw gerecenseerd door Pauline Weseman op 20 januari 2021, de slot-alinea:

“Eenmaal geaccepteerd dat de bril bij sommige schrijvers wat rozer is, is het een leerzaam boek. Goed onderbouwd, afwisselend, in evenwicht. Duidelijker wordt wie Hildegard was als persoon, haar veelzijdigheid en hoeveel waardevols er te ontdekken valt, vooral in de hoofdstukken over haar leven, kosmologie, muziek en taal.”

Zie voor de hele recensie: Bezien door roze bril van de auteurs leren we Hildegard van Bingen kennen als een veelzijdig persoon | Trouw

Zicht op Hildegard - Hans Wilbrink - 9789089723734

In het Nederlands Dagblad verscheen een recensie van de hand van Andries Zoutendijk:

“Al met al komen de grote persoonlijkheid van Hildegard en de nederige dienst die ze aan de kerk heeft willen bewijzen zeker tot hun recht.”  En: “Een goede inleiding op leven en werken. Pluspunt ook: de kleurenafbeeldingen van de miniaturen. Minpuntje: de stroeve vertalingen van de Latijnse tekstfragmenten.”

In het Friesch Dagblad verscheen een artikel over Hildegard en zijdelings ook over het nieuwe boek Zicht op Hildegard. Het artikel is van de hand van Jan Auke Brink: “Ze wist precies wat ze wilde en heeft met de mannelijke machthebbers van haar tijd in kerk en samenleving als gelijke gecommuniceerd.” 

In het Katholiek Nieuwsblad verscheen ook een mooie recensie:

https://www.kn.nl/inspiratie/recensie/boek/zicht-op-hildegard/

Alles tezamen krijg je met dit boek een veelzijdig portret van een bijzondere heilige. Het moge de kunst van de lezer zijn om vooral Hildegard en haar boodschap tot leven te laten komen en niet te stranden in details of bijzonderheden.

Zie voor de links naar de volledige recensies in het menu hierboven, de Opiniepagina

____________________________________________________________________________________

Nieuwtje:

Hildegard Van Bingen Academie in Bingen

In de abdij van Sankt Hildegard in Eibingen, vlakbij Rüdesheim aan de Rijn, is een academie voor de studie van de werken van de Heilige Hildegard von Bingen (1098- 1179) opgericht. Het Zentrum für Wissenschaft, Forschung und europäische Spiritualität komt er op initiatief van de Stichting van de Sankt Hildegard Abdij, die in oktober 2018 werd opgericht.

De opening van de academie viel samen met de zevende verjaardag van de heiligverklaring van de middeleeuwse abdis en mystica Hildegard van Bingen. (11 mei)
Het nieuwe centrum wil de theologische en spirituele bijdrage van de kerklerares Hildegard vruchtbaar maken voor heel Europa, zegt de benedictines dr. Maura Zatonyi, de directrice van de academie. Als kloosterlinge en theologe hielp zij de samenleving en de politiek van haar tijd vorm te geven. Dat moet vandaag ook andere vrouwen aanmoedigen om zich te engageren en maatschappelijke invloed uit te oefenen. Tegelijk kan haar spiritualiteit ook vandaag nog de monastieke traditie verrijken.
Bron: Kathpress.at/ vrij naar: kerknet.be

______________________________________________________________________________________

Liederencodex/Dendermondecodex

De oorspronkelijke codex met de liederen van Hildegard, de zogenaamde Dendermondecodex die wordt bewaard in de Leuvense universiteitsbibliotheek is online in te zien:

https://repository.teneo.libis.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE9129581&

______________________________________________________________________________________________________________


Dit is de cover van de derde, geheel herziene druk van het boek Ootmoed, leven en werk van Hildegard van Bingen. Het boek verschijnt nu onder de titel Leven en Werk van Hildegard van Bingen. Het is geschreven door dr. Hans Wilbrink. Uitg. Berne Media/Abdij van Berne 2018. 224 p. Te koop in elke boekhandel of via www.berneboek.com. (Zie link hieronder). Prijs: € 19,90. Het boek bevat tien prachtige miniaturen full colour. Het hoofdstuk over de jonge Hildegard is uitgebreid met een uiteenzetting van haar mogelijke autisme en het hoofdstuk over de kruiden en de planten en Hildegards natuurgeneeskunde is geheel herschreven en uitgebreid met de opvattingen en ervaringen van bekwame artsen. Verder zijn overal in het boek wijzigingen aangebracht ten gevolge van nieuwe inzichten op grond van relevante internationale literatuur. En de prijs is een stuk aangenamer geworden: € 19,90 (excl. verzendkosten).

‘Hans Wilbrinks Leven en werk van Hildegard van Bingen verdient het om uit te groeien tot een longseller in zijn soort.’   (Monastiek tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland De Kovel, sept. 2018)

De hele recensie is te lezen onder de knop: Opinie

www.bol.com


– Visioenen over Goed en Kwaad – Jef Ector vertaalde  Liber Vite Meritorum van Hildegard van Bingen. Zie rubriek: Boeken


Onder de rubriek Nieuwe Vertalingen kunt u een bijdrage vinden van pater Jan van Loo, montfortaan. Hij is bezig met Hildegardstudie en vertaalde vanuit het Latijn de gehele SCIVIAS. U kunt die vertaling lezen en kennis nemen van zijn bespiegelingen. Zie: Nieuwe Vertalingen/Scivias.

– Onder de rubriek MUZIEK kunt u o.a. een YouTube film bekijken van een uitvoering van het zangspel Ordo Virtutum, uitgevoerd door het Amerikaanse Ensemble Convocatrix uit Los Angeles. Duur: 1 uur en 9 minuten.

Ook kunt u een korte film bekijken van de Schola Hildegardis, een prachtig Nederlands projectkoor, dat op locatie in Bingen een mooi Hildegardlied ten gehore brengt.

________________________________________________________________________________________________________________


Scivias deel 3Scivias deel 2Scivias Ken de wegen

– Nieuwe integrale geannoteerde vertaling van het eerste boek van Hildegard door drs. Mieke Kock-Rademakers is verschenen onder de titel “Scivias. Ken de wegen”. Alle delen zijn inmiddels beschikbaar. Uitgever is Verloren in Hilversum

______________________________________________________________________________________________________________

Onder de knop OPINIE kunt u recensies en andere opiniestukken lezen, zoals een boekrecensie van Hans Wilbrink en een recensie van Tony Lindijer van de film VISION,  een bespiegeling over Hildegards kerkleraarschap door Hans Wilbrink  en de recensies van het nieuwe boek van Hans Wilbrink over leven en werk van Hildegard van Bingen: Leven en werk van Hildegard van Bingen. Nu uitgebreid met de recensies van “Zicht op Hildegard”, de nieuwe bundel over Hildegard.

________________________________________________________________________________________________________________

In de hierboven genoemde rubriek NIEUWE VERTALINGEN worden vertalingen opgenomen van fragmenten van het werk van Hildegard van Bingen. Ook de citaten uit de rubriek Ter Overweging worden er bewaard. U kunt in deze rubriek nu ook kennisnemen van de vertaling van SCIVIAS door pater Jan van Loo, smm. Deze vertaling is in ontwikkeling. Zie: Nieuwe Vertalingen/Scivias.
________________________________________________________________________________________________________________

Zoekt u wetenschappelijke literatuur over leven en werk van Hildegard, kijk dan onder de knop STUDIE.

In de rubriek BOEKEN wordt de bezoeker op de hoogte gesteld van (nieuwe) boeken in verband met Hildegard. Het betreft boeken die er naar het oordeel van de redactie van de website ook werkelijk toe doen.

________________________________________________________________________________________________________________

Via  de knop MUZIEK kunt u o.a. luisteren naar het door Hildegard gecomponeerde lied O, quam mirabilis. De Latijnse tekst kunt u tegelijkertijd volgen, evenals de Nederlandse vertaling van Hans Wilbrink. U kunt daar ook doorklikken naar YouTube-versies van Hildgardliederen.

________________________________________________________________________________________________________________

Op de pagina TER OVERWEGING publiceren we citaten uit het werk van Hildegard; soms met toelichting.

WILT U DE MINIATUREN BEKIJKEN UIT HET EERSTE BOEK VAN HILDEGARD “SCIVIAS” ga dan naar de knop MINIATUREN. U wordt dan via muisklik doorgeleid naar de website van de zusters Benedictinessen in Eibingen (D).

________________________________________________________________________________________________________________