Home

Welkom op de Nederlandse Hildegard van Bingen website.

We vinden het heel leuk dat u belangstelling hebt voor onze website! Deze pagina is steeds te bereiken door boven te klikken op de naam Hildegard van Bingen.


NIEUWS en AANKONDIGINGEN

– Deze website is sinds de oprichtingsdatum, 17 september 2010, meer dan 98.000 keer bezocht. Dank voor uw belangstelling en we lezen graag uw reacties ter verbetering van de site via het contactformulier!

– De Belgische Hildegard Studiegroep heeft een vernieuwde website: www.shbingen.be.

– Voor Hildegardproducten kunt u terecht op de website: www.hildegardwinkel.nl


Nieuwtje:

Hildegard Van Bingen Academie in Bingen

In de abdij van Sankt Hildegard in Eibingen, vlakbij Rüdesheim aan de Rijn, is een academie voor de studie van de werken van de Heilige Hildegard von Bingen (1098- 1179) opgericht. Het Zentrum für Wissenschaft, Forschung und europäische Spiritualität komt er op initiatief van de Stichting van de Sankt Hildegard Abdij, die in oktober 2018 werd opgericht.

De opening van de academie viel samen met de zevende verjaardag van de heiligverklaring van de middeleeuwse abdis en mystica Hildegard van Bingen. (11 mei)
Het nieuwe centrum wil de theologische en spirituele bijdrage van de kerklerares Hildegard vruchtbaar maken voor heel Europa, zegt de benedictines dr. Maura Zatonyi, de directrice van de academie. Als kloosterlinge en theologe hielp zij de samenleving en de politiek van haar tijd vorm te geven. Dat moet vandaag ook andere vrouwen aanmoedigen om zich te engageren en maatschappelijke invloed uit te oefenen. Tegelijk kan haar spiritualiteit ook vandaag nog de monastieke traditie verrijken.
Bron: Kathpress.at/ vrij naar: kerknet.be

______________________________________________________________________

 


Dit is de cover van de derde, geheel herziene druk van het boek Ootmoed, leven en werk van Hildegard van Bingen. Het boek verschijnt nu onder de titel Leven en Werk van Hildegard van Bingen. Het is geschreven door dr. Hans Wilbrink. Uitg. Berne Media/Abdij van Berne 2018. 224 p. Te koop in elke boekhandel of via www.berneboek.com. (Zie link hieronder). Prijs: € 19,90. Het boek bevat tien prachtige miniaturen full colour. Het hoofdstuk over de jonge Hildegard is uitgebreid met een uiteenzetting van haar mogelijke autisme en het hoofdstuk over de kruiden en de planten en Hildegards natuurgeneeskunde is geheel herschreven en uitgebreid met de opvattingen en ervaringen van bekwame artsen. Verder zijn overal in het boek wijzigingen aangebracht ten gevolge van nieuwe inzichten op grond van relevante internationale literatuur. En de prijs is een stuk aangenamer geworden: € 19,90 (excl. verzendkosten).

‘Hans Wilbrinks Leven en werk van Hildegard van Bingen verdient het om uit te groeien tot een longseller in zijn soort.’   (Monastiek tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland De Kovel, sept. 2018)

De hele recensie is te lezen onder de knop: Opinie

www.bol.com

www.berneboek.com


– Visioenen over Goed en Kwaad – Jef Ector vertaalde  Liber Vite Meritorum van Hildegard van Bingen. Zie rubriek: Boeken


Onder de rubriek Nieuwe Vertalingen kunt u een bijdrage vinden van pater Jan van Loo, montfortaan. Hij is bezig met Hildegardstudie en vertaalt vanuit het Latijn delen uit SCIVIAS. U kunt met die vertaling meelezen en kennis nemen van zijn bespiegelingen. Zie: Nieuwe Vertalingen/Scivias.

– Onder de rubriek MUZIEK kunt u o.a. een YouTube film bekijken van een uitvoering van het zangspel Ordo Virtutum, uitgevoerd door het Amerikaanse Ensemble Convocatrix uit Los Angeles. Duur: 1 uur en 9 minuten.

Ook kunt u een korte film bekijken van de Schola Hildegardis, een prachtig Nederlands projectkoor, dat op locatie in Bingen een mooi Hildegardlied ten gehore brengt.


Scivias deel 3Scivias deel 2Scivias Ken de wegen

– Nieuwe integrale geannoteerde vertaling van het eerste boek van Hildegard door Mieke Kock-Rademakers is verschenen onder de titel “Scivias. Ken de wegen”. Alle delen zijn inmiddels beschikbaar. Uitgever is Verloren in Hilversum. ISBN 978-90-8704-483-1 en ISBN 978-90-8704-484-8. Prijs € 25,00 (deel 1) en € 40,00 (deel 2). Prachtige boeken!

DEEL 3 is NU ook beschikbaar in de boekhandel! Het derde deel kost 55 euro en telt maar liefst 718 pagina’s en prachtige full colour miniaturen. Links de Latijnse tekst en rechts de indringende vertaling van Mieke Kock. De reeks is met dit derde deel nu compleet.  De boeken zijn voorzien van uitstekende inleidingen en de teksten worden uitvoerig becommentarieerd in de voetnoten. De vertaalster blijft bewust heel dicht bij de Latijnse tekst om de woorden van Hildegard zo goed mogelijk te benaderen. Vaak worden deelwoordconstructies niet in bijzinnen omgezet. Dat leidt bij de lezer tot gedwongen concentratie en dat is heilzaam voor het uiteindelijke begrip. Maar dat kost wel tijd en vraagt een geduldige leeshouding.


AGENDA 2019/2020 activiteiten rond Hildegard:


U kunt manifestaties rond Hildegard, zoals concerten en voordrachten via het contactformulier melden. Zij zullen dan hier op de homepage kosteloos worden geafficheerd. De redactie van deze website kan geen verantwoordelijkheid nemen voor eventuele foute aankondigingen, tijden, data, prijzen, etc.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Den Haag, dinsdag 16 juli 2019

Dr. Hans Wilbrink, schrijver van Leven en Werk van Hildegard van Bingen, houdt een voordracht over Hildegard van Bingen, met een power point presentatie. Hij bespreekt ook enkele prachtige Middeleeuwse miniaturen waarmee de oorspronkelijke codex van het werk Scivias van Hildegard verlucht waren en hij laat muziek horen.

Dit is een bijdrage aan STEK-zomerprogramma en bedoeld voor ouderen woonachtig in regio Den Haag (070). Zie voor aanmelding: www.stekdenhaag.nl

plaats: Den Haag, Parkstraat 32

tijd: 14.00 tot 15.30 uur

_______________________________________________________________________

Egmond-Binnen,  zaterdag 21 september 2019

Dr. Hans Wilbrink, biograaf van Hildegard, houdt een voordracht met muziek en power point-presentatie over leven en werk van Hildegard van Bingen. Hij bespreekt ook enkele prachtige middeleeuwse miniaturen uit het werk van Hildegard en hij laat muziek van Hildegard horen.

Plaats: Abdijwinkel te Egmond-Binnen

Aanvang: 14.00 uur

_______________________________________________________________________

Druten, zaterdag 26 oktober

Lezing & Concert: von Bingen van alle tijden – het universele en tijdloze gedachtengoed van Hildegard van Bingen.

Zaterdag 26 oktober zal in de Ewaldenkerk te Druten een voordracht en concert plaatsvinden waarin het universele en tijdloze gedachtengoed van Hildegard van Bingen ter sprake zal komen en beluisterd kan worden.

Dr. Hans Wilbrink, neerlandicus en sociaal wetenschapper en tevens auteur van de biografie over Hildegard van Bingen, geeft een lezing, ondersteund met een prachtige en beeldende Power Point presentatie. (zie ook: http://www.hildegardvanbingen.nl/boeken/)

Aansluitend zullen Ute Kreidler i.s.m. trio NECTAR hun concertprogramma “Hildegard von Bingen Inspiration – Vijf Gebeden” ten gehore brengen. NECTAR bestaat uit: Nicole Schmaloer – (alt-)fluit, Jacqueline van Koolwijk – orgel, piano, Siem Ranoesetiko – percussie.

Jacqueline van Koolwijk componeerde, geïnspireerd door vijf afbeeldingen uit “Scivias“ (“Wisse die Wege”), het eerste theologische visioenenboek van Hildegard von Bingen, “Vijf Gebeden” voor orgel, bestaande uit de delen: Vertrouwen, Kracht, Onderscheidingsvermogen, Verlossing en Licht. Deze korte indringende orgelwerken vormen de rode draad binnen de muziek in het concertprogramma en worden afgewisseld met composities van Van Bingen en meditatieve improvisaties van het trio NECTAR. (O frondens virga, O quam mirabilis, Caritas abundat in omnia, Lux aeterna, De Spiritu Sancto.)

Doordrongen van de kracht van de liederen van Hildegard van Bingen en van de afbeeldingen behorend bij haar visioenen, ontvouwt zich de muziek binnen het concert spontaan en in het moment. De klanken zijn verstillend, ruimte gevend, energiek, beweeglijk en meditatief. Door de synergie van de warme, heldere stem van Ute Kreidler met het subtiele spel van NECTAR, kan de luisteraar muziek en afbeeldingen van Hildegard von Bingen op een nieuwe en diep doorleefde manier ervaren.
Ute Kreidler verdiept zich al jaren in het gedachtengoed en het vertolken van Van Bingens liederen en bracht samen met trio NECTAR in 2018 een cd uit. Lees verder: https://www.spirit-antiqua.de/de/weitere-projekte/nectar-inner-silence/
Locatie: H.H. Ewaldenkerk, Hogestraat 2, Druten.

Aanvang voordracht & concert: 14.30u. Kerk open: 14.00u. Entree: €15. Informatie en tickets: info@vrijeklanken.nl / 0487-511568

Uitnodiging: affiche lezing en concert Druten 26102019
______________________________________________________________________

Voorburg, zondag 3 november 2019

(vooraankondiging)

In het Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen houdt dr. Hans Wilbrink, auteur van Leven en Werk van Hildegard van Bingen een voordracht met een power point- presentatie. Hij besteedt o.a. aandacht aan de prachtige miniaturen uit de twaalfde eeuw waarmee het werk van Hildegard is verlucht, aan haar teksten en aan haar muziek. De voordracht start om 10.30 en eindigt om 12.00 uur, met om 11.25 een pauze en daarna voortzetting en gelegenheid tot het stellen van vragen. Aanmelding: info volgt later.

_______________________________________________________________________

Utrecht, dinsdag 10 maart 2020

Academie voor Geesteswetenschappen

(vooraankondiging)

De eerste in een reeks van vier colleges over de Duitse mystica, filosofe, theologe, kruidenarts, componiste en schrijfster Hildegard van Bingen. Dit eerste college is een algemene inleiding op het leven van deze twaalfde-eeuwse benedictines door dr. Hans Wilbrink die een proefschrift en een biografie over haar schreef. Hij laat o.a. een aantal prachtige miniaturen zien waarmee de oorspronkelijke codices van Hildegards werk verlucht zijn en hij geeft daarbij een toelichting. Hij zal ook haar sociologische invloed bespreken in haar micro-, meso-, en macro-omgeving.

Meer info volgt later.

______________________________________________________________________

Onder de knop OPINIE kunt u recensies en andere opiniestukken lezen, zoals een boekrecensie van Hans Wilbrink en een recensie van Tony Lindijer van de film VISION,  een bespiegeling over Hildegards kerkleraarschap door Hans Wilbrink  en de recensies van het nieuwe boek van Hans Wilbrink over leven en werk van Hildegard van Bingen: Leven en werk van Hildegard van Bingen.

In de hierboven genoemde rubriek NIEUWE VERTALINGEN worden vertalingen opgenomen van fragmenten van het werk van Hildegard van Bingen. Ook de citaten uit de rubriek Ter Overweging worden er bewaard. U kunt in deze rubriek nu ook kennisnemen van de vertaling van SCIVIAS door pater Jan van Loo, smm. Deze vertaling is in ontwikkeling. Zie: Nieuwe Vertalingen/Scivias.

Zoekt u wetenschappelijke literatuur over leven en werk van Hildegard, kijk dan onder de knop STUDIE.

In de rubriek BOEKEN wordt de bezoeker op de hoogte gesteld van (nieuwe) boeken in verband met Hildegard. Het betreft boeken die er naar het oordeel van de redactie van de website ook werkelijk toe doen.

Via  de knop MUZIEK kunt u o.a. luisteren naar het door Hildegard gecomponeerde lied O, quam mirabilis. De Latijnse tekst kunt u tegelijkertijd volgen, evenals de Nederlandse vertaling van Hans Wilbrink. U kunt daar ook doorklikken naar YouTube-versies van Hildgardliederen.

Op de pagina TER OVERWEGING publiceren we regelmatig citaten uit het werk van Hildegard; soms met toelichting.

WILT U DE MINIATUREN BEKIJKEN UIT HET EERSTE BOEK VAN HILDEGARD “SCIVIAS” ga dan naar de knop MINIATUREN. U wordt dan via muisklik doorgeleid naar de website van de zusters Benedictinessen in Eibingen (D).