Home

Welkom op de Nederlandse Hildegard van Bingen website.

We vinden het heel leuk dat u belangstelling hebt voor onze website! Deze pagina is steeds te bereiken door boven te klikken op de naam Hildegard van Bingen.


NIEUWS en AANKONDIGINGEN

– Deze website is sinds de oprichtingsdatum, 17 september 2010, meer dan 100.000 keer bezocht. Dank voor uw belangstelling en we lezen graag uw reacties ter verbetering van de site via het contactformulier!

– De Belgische Hildegard Studiegroep heeft een vernieuwde website: www.shbingen.be.

– Voor Hildegardproducten kunt u terecht bij www.hildegardwinkel.nl

______________________________________________________________________

Binnenkort (op 28 februari 2020) verschijnt er een nieuw boek met teksten van Hildegard:

Hildegard van Bingen: De Bijbel, de Regel en de Deugden.

Drie spirituele werken van Hildegard, als visionaire en exegetische autoriteit. Enkele niet eerder vertaalde teksten geven een fascinerend beeld van haar interpretaties en uitleg, onder andere inzake de Regel van Benedictus. Haar beschouwingen laten zien hoe elk mens moet kiezen tussen de verlokkingen van de wereld en God.

Uit het persbericht:

Hildegard van Bingen (1098-1179), een Duitse benedictijner abdis, is vooral bekend door haar visionaire en wetenschappelijke werken en door haar muziek. Nu zijn drie van haar kleinere spirituele werken opgenomen: Antwoorden op 38 vragen die haar gesteld zijn door de monniken van de abdij van Villers, Verklaring van de Regel van de H. Benedictus en Het Spel van de Deugden. [Dit laatste werk heeft de Latijnse titel Ordo Virtutum en is al eerder in het Nederlands vertaald. HW]
De teksten Antwoorden op 38 vragen en de Verklaring van de Regel van de H. Benedictus zijn tot stand gekomen nadat monniken haar herhaaldelijk als visionaire en exegetische autoriteit raadpleegden. Zij zijn nu voor het eerst in het Nederlands vertaald en geven een fascinerend beeld van Hildegards interpretaties en uitleg. Het Spel van de Deugden is een boeiend muziekspel en een allegorische moraliteit.

Auteur: Hildegard van Bingen
Titel: De Bijbel, de Regel en de Deugden. Drie spirituele werken.
Vertaling, inleiding en annotaties: Jef Ector
ISBN: 978 94 9111 0450 NUR 700

Verkoopprijs: € 17,50                                                   

UITGEVERIJ SJIBBOLET                                                          

www.uitgeverijsjibbolet.nl

facebook.com/UitgeverijSjibbolet


Nieuwtje:

Hildegard Van Bingen Academie in Bingen

In de abdij van Sankt Hildegard in Eibingen, vlakbij Rüdesheim aan de Rijn, is een academie voor de studie van de werken van de Heilige Hildegard von Bingen (1098- 1179) opgericht. Het Zentrum für Wissenschaft, Forschung und europäische Spiritualität komt er op initiatief van de Stichting van de Sankt Hildegard Abdij, die in oktober 2018 werd opgericht.

De opening van de academie viel samen met de zevende verjaardag van de heiligverklaring van de middeleeuwse abdis en mystica Hildegard van Bingen. (11 mei)
Het nieuwe centrum wil de theologische en spirituele bijdrage van de kerklerares Hildegard vruchtbaar maken voor heel Europa, zegt de benedictines dr. Maura Zatonyi, de directrice van de academie. Als kloosterlinge en theologe hielp zij de samenleving en de politiek van haar tijd vorm te geven. Dat moet vandaag ook andere vrouwen aanmoedigen om zich te engageren en maatschappelijke invloed uit te oefenen. Tegelijk kan haar spiritualiteit ook vandaag nog de monastieke traditie verrijken.
Bron: Kathpress.at/ vrij naar: kerknet.be

______________________________________________________________________

 


Dit is de cover van de derde, geheel herziene druk van het boek Ootmoed, leven en werk van Hildegard van Bingen. Het boek verschijnt nu onder de titel Leven en Werk van Hildegard van Bingen. Het is geschreven door dr. Hans Wilbrink. Uitg. Berne Media/Abdij van Berne 2018. 224 p. Te koop in elke boekhandel of via www.berneboek.com. (Zie link hieronder). Prijs: € 19,90. Het boek bevat tien prachtige miniaturen full colour. Het hoofdstuk over de jonge Hildegard is uitgebreid met een uiteenzetting van haar mogelijke autisme en het hoofdstuk over de kruiden en de planten en Hildegards natuurgeneeskunde is geheel herschreven en uitgebreid met de opvattingen en ervaringen van bekwame artsen. Verder zijn overal in het boek wijzigingen aangebracht ten gevolge van nieuwe inzichten op grond van relevante internationale literatuur. En de prijs is een stuk aangenamer geworden: € 19,90 (excl. verzendkosten).

‘Hans Wilbrinks Leven en werk van Hildegard van Bingen verdient het om uit te groeien tot een longseller in zijn soort.’   (Monastiek tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland De Kovel, sept. 2018)

De hele recensie is te lezen onder de knop: Opinie

www.bol.com

www.berneboek.com


– Visioenen over Goed en Kwaad – Jef Ector vertaalde  Liber Vite Meritorum van Hildegard van Bingen. Zie rubriek: Boeken


Onder de rubriek Nieuwe Vertalingen kunt u een bijdrage vinden van pater Jan van Loo, montfortaan. Hij is bezig met Hildegardstudie en vertaalt vanuit het Latijn delen uit SCIVIAS. U kunt met die vertaling meelezen en kennis nemen van zijn bespiegelingen. Zie: Nieuwe Vertalingen/Scivias.

– Onder de rubriek MUZIEK kunt u o.a. een YouTube film bekijken van een uitvoering van het zangspel Ordo Virtutum, uitgevoerd door het Amerikaanse Ensemble Convocatrix uit Los Angeles. Duur: 1 uur en 9 minuten.

Ook kunt u een korte film bekijken van de Schola Hildegardis, een prachtig Nederlands projectkoor, dat op locatie in Bingen een mooi Hildegardlied ten gehore brengt.


Scivias deel 3Scivias deel 2Scivias Ken de wegen

– Nieuwe integrale geannoteerde vertaling van het eerste boek van Hildegard door Mieke Kock-Rademakers is verschenen onder de titel “Scivias. Ken de wegen”. Alle delen zijn inmiddels beschikbaar. Uitgever is Verloren in Hilversum. ISBN 978-90-8704-483-1 en ISBN 978-90-8704-484-8. Prijs € 25,00 (deel 1) en € 40,00 (deel 2). Prachtige boeken!

DEEL 3 is NU ook beschikbaar in de boekhandel! Het derde deel kost 55 euro en telt maar liefst 718 pagina’s en prachtige full colour miniaturen. Links de Latijnse tekst en rechts de indringende vertaling van Mieke Kock. De reeks is met dit derde deel nu compleet.  De boeken zijn voorzien van uitstekende inleidingen en de teksten worden uitvoerig becommentarieerd in de voetnoten. De vertaalster blijft bewust heel dicht bij de Latijnse tekst om de woorden van Hildegard zo goed mogelijk te benaderen. Vaak worden deelwoordconstructies niet in bijzinnen omgezet. Dat leidt bij de lezer tot gedwongen concentratie en dat is heilzaam voor het uiteindelijke begrip. Maar dat kost wel tijd en vraagt een geduldige leeshouding.


AGENDA 2020 activiteiten rond Hildegard:


U kunt manifestaties rond Hildegard, zoals concerten en voordrachten via het contactformulier melden. Zij zullen dan hier op de homepage kosteloos worden geafficheerd. De redactie van deze website kan geen verantwoordelijkheid nemen voor eventuele foute aankondigingen, tijden, data, prijzen, locaties, etc.

_______________________________________________________________________

Utrecht, dinsdag 10 maart 2020

Academie voor Geesteswetenschappen

(vooraankondiging)

De eerste in een reeks van vier colleges over de Duitse mystica, filosofe, theologe, kruidenarts, componiste en schrijfster Hildegard van Bingen. Dit eerste college is een algemene inleiding op het leven van deze twaalfde-eeuwse benedictines door dr. Kitty Bouwman die een postdoc onderzoek doet naar Hildegard van Bingens geestelijk moederschap.

In tegenstelling tot eerdere berichten zal dr. Hans Wilbrink om gezondheidsredenen dit college niet geven.

______________________________________________________________________

Amsterdam, zaterdag 14 maart 2020 Hildegardliederendag

Het Nieuw Lied Fonds organiseert een Hildegardliederendag op zaterdag 14 maart in de Keizersgrachtkerk aan de Keizersgracht 566 in Amsterdam.

Tijd: van 10.00 uur tot 17.00 uur

Kosten zijn €20 incl. muziek/ koffie en thee. (Inloop vanaf 09.30 uur.)
Opgave bij : nieuwliedfonds@gmail.com.
De Hildegard van Bingen CD zal tegen reductieprijs te koop zijn.
In verband met de kosten zal alleen bij 75 aanmeldingen (of meer)
(op 1 maart geteld) de dag doorgaan.

Voor veel meer informatie zie: www.nieuwliedfonds.nl

Lieddag 14 maart 2020 Hildegard von Bingen

______________________________________________________________________

Onder de knop OPINIE kunt u recensies en andere opiniestukken lezen, zoals een boekrecensie van Hans Wilbrink en een recensie van Tony Lindijer van de film VISION,  een bespiegeling over Hildegards kerkleraarschap door Hans Wilbrink  en de recensies van het nieuwe boek van Hans Wilbrink over leven en werk van Hildegard van Bingen: Leven en werk van Hildegard van Bingen.

In de hierboven genoemde rubriek NIEUWE VERTALINGEN worden vertalingen opgenomen van fragmenten van het werk van Hildegard van Bingen. Ook de citaten uit de rubriek Ter Overweging worden er bewaard. U kunt in deze rubriek nu ook kennisnemen van de vertaling van SCIVIAS door pater Jan van Loo, smm. Deze vertaling is in ontwikkeling. Zie: Nieuwe Vertalingen/Scivias.

Zoekt u wetenschappelijke literatuur over leven en werk van Hildegard, kijk dan onder de knop STUDIE.

In de rubriek BOEKEN wordt de bezoeker op de hoogte gesteld van (nieuwe) boeken in verband met Hildegard. Het betreft boeken die er naar het oordeel van de redactie van de website ook werkelijk toe doen.

Via  de knop MUZIEK kunt u o.a. luisteren naar het door Hildegard gecomponeerde lied O, quam mirabilis. De Latijnse tekst kunt u tegelijkertijd volgen, evenals de Nederlandse vertaling van Hans Wilbrink. U kunt daar ook doorklikken naar YouTube-versies van Hildgardliederen.

Op de pagina TER OVERWEGING publiceren we regelmatig citaten uit het werk van Hildegard; soms met toelichting.

WILT U DE MINIATUREN BEKIJKEN UIT HET EERSTE BOEK VAN HILDEGARD “SCIVIAS” ga dan naar de knop MINIATUREN. U wordt dan via muisklik doorgeleid naar de website van de zusters Benedictinessen in Eibingen (D)